Twój slogan firmowy

 • Poszukiwanie kabelków

  Przez ostatnie trzy dni wraz z kolegą Mariuszem z Krakowa prowadziliśmy prace związane z inwentaryzacją fortecznej sieci Oderstellung oraz południowego odcinka MRU. Efekty prac - rewelka.

  Więcej
 • Ostatnie w tym roku "Dni otwarte skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk"

  Ostatnie w tym roku "Dni otwarte skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk"

  -5 października 2013 14:00 – 18:00

  -6 października 2013 12:00 – 17:00

  -Przeprawa promowa Czerwieńsk-Brody

  -Sezon 2013 - podsumowanie sezonu.

  -Wstęp bezpłatny - można wrzucić monetkę lub banknocik do puszki.

  Więcej

Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk

Skansen Fortyfikacyjny CzerwieńskPolnisch:
Linia (Pozycja) Środkowej Odry (niem. Oderstellung). Jest to zespół około 650 żelbetowych schronów bojowych, obserwacyjnych lub biernych. Zbudowane zostały w latach 1928-1939 wzdłuż lewego brzegu Odry od Wrocławia do Krosna Odrzańskiego. Umocnienia te wraz z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym oraz Wałem Pomorskim (niem. Pommeranstellung) stanowiły, główną linię obrony III Rzeszy przed atakiem ze wschodu. Linia Oderstellung została przełamana na całej długości w przeciągu kilkunastu dni na początku roku 1945 przez Armię Czerwoną

Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk powstał dzięki staraniom Sekcji Przyjaciół Fortyfikacji w Czerwieńsku. Początkowo sekcja działała przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńsku a od początku 2011 roku weszła w struktury Stowarzyszenia Motorowodno Turystycznego "Odra Czerwieńsk". Sam skansen jest usytuowany przy przeprawie promowej Brody –Czerwieńsk a dokładnie same obiekty są wkomponowane w wał przeciwpowodziowy co dodatkowo ułatwia poruszanie się miedzy nimi. 
Celem sekcji jest i od początku było ratowanie zabytków architektury militarnej w postaci niemieckich obiektów militarnych powstałych przed II wojną światową.
Dzięki podejmowanym działaniom udało się nam uratować kilka elementów wyposażenia zdemontowanych i przygotowanych do wywiezienia przez "pozyskiwaczy złomu." Zaś dzięki prowadzonym badaniom terenowym udało nam się znaleźć i uratować kolejnych kilkadziesiąt elementów wyposażenia.
Sam skansen powstał w oparciu o sześć obiektów Pozycji Odry. Są to obiekty o numerach 763, 764, 765, 766, 767 i 770.
Na obecną chwilę odrestaurowany jest obiekt 766 i 765.
W związku z licznymi zapytaniami o możliwości zwiedzania obiektów skansenu informuję, że nie ma większego problemu ze zwiedzaniem obiektów skansenu fortyfikacyjnego Czerwieńsk . Skansen można zwiedzić od Maja do Października w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 14 do 18.00 oraz w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od 11.00 do 16.00, od maja do października.
Ponadto można umówić się na zwiedzanie pisząc na adres wocik69@wp.pl , pochocki1@gazeta.pl

tel: 508 510 935 

Pasjonatów, hobbystów, historyków,instytucje czy inne osoby zainteresowane działalnością skansenu serdecznie zachęcamy do współpracy i korespondencji.

Nasze forum : http://oderstellung.cba.pl/fdys/
Strona : www.fortyfikacje.zgora.pl
Deutsch:
Oderstellungmuseum Czerwieńsk 
entstand dank den Bemühungen der Gruppe von Enthusiasten der Befestigungsanlagen in Czerwieńsk. Anfänglich der Verein war bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Seit 2011 sind wir in den Strukturen des Touristischen Motorbootvereins „Odra Czerwieńsk“. Unser Ziel ist die Rettung der militärischen Denkmäler die vom II Weltkrieg entstanden sind. Dank unserer Arbeit retten wir viele Elemente der Ausrüstung der Bunkeranlagen. Unser Museum umfasst 6 Objekte der Oderstellung. Das sind die Objekte mit den Nummern 763, 764, 765, 766, 767 und 770.

Restauriert sind die Objekte Nummer 765, 766
Öffnungszeiten vom Mai bis Oktober 
Oderstellungmuseum Czerwieńsk ist jeden ersten Samstag des Monats vom 14:00 bis 18:00 geöffnet und jeden Sonntag vom 11:00 bis 16:00.
Oder nach persönlicher Absprache. 
E-Mail pochocki1@gazeta.pl
E-Mail wocik69@wp.plCzech:
Pevnostní skanzen Czerwieńsk vznikl díky Místní části (sekci) Přátel opevnění v Czerwieńsku. V začátcích pracovala sekce pod patronací Dobrovolných hasičů v Czerwieńsku a od začátku roku 2011 v rámci Turistického sdružení motorových vodních sportů "Odra Czerwieńsk". 
Samotný skanzen tvoří 6 objektů předválečné německé linie "Oderstellung" vkomponovaných do protipovodňového valu Odry nedaleko státní prámové přepravy (zdarma) Brody – Czerwieńsk.. Samotné objekty jsou velmi lehce dostupné polní cestou, asfaltovou silnicí či po valu. Jedná se o pozorovatelnu č. 766 a 5 bojových objektů s čísly 763, 764, 765, 767 a 770. V současné době je zrestaurovaná pozorovatelna s číslem 766 a jednostřílnový objekt 765. 
Cílem členů sekce byla od začátku záchrana památek této německé linie Odry (Oderstellung), jejíž výstavba byla započata již v r.1932 na obranu proti Polsku.
Během času se podařilo zachránit pro budoucnost nejeden kus originálního vybavení objektů, pancéřů nebo překážek, již připravených k odvozu zloději železného šrotu. Další část historických artefaktů byla nalezena při terénním průzkumu. 
Prohlídky skanzenu s průvodcem probíhají od května do září vždy první víkend v měsíci. V sobotu od 14,00 do 18,00 hod a v neděli vždy od 11,00 do 16, 00 hod. Mimořádnou prohlídku lze uskutečnit po domluvě na telefonu 508 510 935 nebo lze napsat na internetovou adresu wocik69@wp.pl , pochocki1@gazeta.pl
Fandy architectury militaris, bunkrology, ale i profesionální historiky či instituce se zájmem o činnost skanzenu Czerwieńsk zveme ke spolupráci a komunikaci.


Скансен укреплений Czerwieńsk
Russisch: линия (должность) Центральная Одер (немецкий Oderstellung). Это команда около 650 бетонных бункеров, наблюдения или пассивным. Они были построены в 1928-1939 годах вдоль левого берега реки из Вроцлав в Кросно Одере. Эти укрепления были с FFOB и Pommeranstellung были, основная линия обороны Третьего рейха от нападения с востока. Oderstellung линия была разбита по всей длине в течение нескольких дней в начале 1945 года Красная Армия

Скансен Czerwieńsk укреплений построено благодаря усилиям друзей Czerwieńsk Раздел укреплений. Первоначально, раздел совместно с Департаментом в добровольной пожарной Czerwieńsk и с начала 2011 года вступил в структуре Ассоциации «Корь Czerwieńsk". Сам музей расположен на пароме Броды-Czerwieńsk и точно так же объекты были включены в набережную делает его еще проще для переключения между ними.
Целью раздела является, и всегда была, чтобы сохранить памятники военной архитектуры в форме немецких военных объектов, созданных до Второй мировой войны.
Благодаря мерам, мы смогли сэкономить несколько единиц оборудования демонтированы и подготовлены к депортации "pozyskiwaczy лома". И через полевые исследования мы смогли найти и спасти ближайшие несколько аксессуаров.
Самого музея основана на шесть позиций Одер объектов. Это объекты с номерами 763, 764, 765, 766, 767 и 770
На данный момент объект восстанавливается 766 и 765
После ряда запросов о возможности посещения музея объекты, чтобы сообщить вам, что есть большая проблема с осмотром укреплений музейных предметов Czerwieńsk. Вы можете посетить музей под открытым небом с мая по октябрь каждую первую субботу месяца с 14 до 18.00 и каждое первое воскресенье месяца с 11.00 до 16.00, с мая по октябрь.
Кроме этого, вы можете запланировать тур по адресу wocik69@wp.pl, pochocki1@gazeta.pl

тел: 508 510 935

Энтузиастов, любителей, историков, учреждений или других лиц, заинтересованных в деятельности музея мы поощряем сотрудничество и общение.

Наши форумы: http://oderstellung.cba.pl/fdys/
Страница: www.fortyfikacje.zgora.pl


Места музей: Ferry Броды (Одер)